Centrale verwarming GUNS Jan bvba en WARMTEPOMPEN
 
 Wat zijn warmtepompen
 
Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving en geeft die af in je woning met behulp van een warme bron via een warmtewisselaar of warmteafgiftesysteem (vloer- of wandverwarming, radiatoren, ventilo-convectoren.
Zo verwarm je tot 40 % energiezuiniger dan met een klassieke verwarming op aardgas of stookolie.
Bovendien kan je met een warmtepomp ook sanitair water opwarmen.
Dit is zelfs aangewezen als je de installatie optimaal wil laten renderen.
In vergelijking met een klassieke aardgas- of stookolieverwarming, verbruikt een warmtepomp tot 40 % minder.

Temperatuurschommelingen doorheen het jaar hebben een invloed op de prestaties van de warmtepomp.
Daarom volstaat het niet om alleen te kijken naar de COP en kijk je beter ook naar de seizoenprestatiefactor of SPF om de prestaties over een heel jaar in te schatten.
Het vermogen van de warmtepomp moet afgestemd worden op de warmtebehoefte van je woning.
Dat is niet evident, aangezien de opbrengst het hoogst is (vooral bij lucht/lucht- en lucht/waterwarmtepompen) op het moment dat de warmtevraag het laagst is en vice versa.

Om het hele jaar te genieten van een comfortabel binnenklimaat én tegelijkertijd de warmtepomp niet te overdimensioneren, is bijverwarming soms noodzakelijk.
De overdracht van warmte tussen de koude en de warme bron gebeurt via koelvloeistof in een gesloten circuit. Het bijzondere aan deze vloeistof is dat ze al bij lage temperaturen haar kookpunt bereikt en verdampt.
De meeste warmtepompen maken gebruik van de compressietechniek. Daarbij perst een compressor de damp van de koelvloeistof samen totdat deze een hogere temperatuur heeft dan de warme bron.
Via een condensor geeft de koelvloeistof haar warmte vervolgens af aan de verwarming in huis (de lucht bij luchtverwarming of het water van het verwarmingscircuit).
Het circuit van de warmtepomp bevat een ontspanningsventiel.
Dit verlaagt de druk zodat de koelvloeistof weer vloeibaar wordt en het proces opnieuw begint.

            
 
Meer info:
www.verwarmingguns.be    -   info@verwarmingguns.be    -    jan@verwarminnguns.be    -   052/ 31 11 28