Centrale verwarming GUNS Jan bvba en WARMTEPOMPEN
 
 Bronsysteem met een open bron
 

Een bronsysteem met een open bron genereert warmte uit het grondwater.
Door een boorgat in de grond wordt grondwater opgepompt en via een warmtewisselaar naar de warmtepomp getransporteerd waar de warmte uit het grondwater wordt onttrokken.

Vervolgens wordt het gebruikte water via een ander boorgat terug in de grond gepompt.


Kenmerken:  
 
• Vast rendement
• Zeer grote vermogens mogelijk
• Vergunnningsplicht
• Onderhoud bron noodzakelijk

   
Meer info:
www.verwarmingguns.be    -   info@verwarmingguns.be    -    jan@verwarminnguns.be    -   052/ 31 11 28